Thursday, April 27, 2006

Приключенията на Young_Jedi #2

По това време на деня улиците бяха пусти. Жегата принуждаваше повечето от жителите на Мос Айсли да търсят убежище в хладните ъгълчета на баровете. Един очукан спидер профуча шумно по почти празните улици, карайки няколкото дажуи суетящи наблизо да извърнат погледи и да проследят пътя му надолу със светещите си очички.--Утидиии! - викна един от тях след спидера.
Спидера спря пред бара до космопорта. От него слезе човек в прашна джедайска роба.YJ се поотупа от прахоляка, изплю влезлия в устата му пясък и се насочи към вратата на бара.Любопитни погледи обходиха джедая.Във въздуха се примесваха различни миризми, предимно неприятни, а шумноте разговори наоколо заглушаваха почни напълно и без това тихата музика. YJ си проби път между разнообразието от видове, седна до бара и си поръча питие. Щеше му се да понаучи някои местни новини и слухове. На място като Мос Айсли човек никога не знае на какво може да се натъкне. Убежище на отрепки и престъпници...Някой бутна YJ не особено дружелюбно. Беше някакъв еднорък грозник..."Като говорим за отрепки..." - помисли си YJ--Приятелят ми не те харесва - каза грозникът с дрезгав глас--Съжалявам - отвърна YJ и се обърна отново към питието си.Оня обаче не се отказа:--И аз също не те харесвам!--Аха, чакай да позная... - YJ се направи на замислен и се почеса небрежно зад ухото - Имаш смъртни присъди в 12 системи?Едноръкия направи гневна физиономия и замахна...YJ реагира светкавично. За части от секундата дръжката на меча се озова в ръцет му и от нея с жужащ звук се подаде острието на джедайското оръжие. Една ръка падна безжизнена на пода в алена локвичка.
"Тия момчета никога няма да се научат..." - поклати глава YJ и метна монета към бармана.--Извинявай за бъркотията.

No comments: