Saturday, February 10, 2007

Комикс-анитка


Реших да ви покажа една истинска реликва, която стигна до мен благодарение на fan4battle :)
Обърнете внимание на годината и издателя :) Жалко, че това са единствените страници, на които fan4battle е попаднал.

No comments: