Thursday, May 11, 2006

Приключенията на Young_Jedi #3

Последният откос остави няколко опушени черни петна по крилото на изтребителя. На контролното табло диаграмата на системите на кораба примигваше в тревожно червено. Положението хич ама хич не беше розово..."Мътните го взели - помисли си YJ - съдбата да Галактиката е поставена на карта! Не мога да позволя да изгубим битката!"Ръзете му стиснаха решително лоста за управление.-R2, насочи цялата мощност към щитовете и се дръж!Корабът рязко промени посоката си и направи бръснещ полет над зловещата метална грамада пред него. Канонерката откри огън...Миг преди бластерните изстрели да разтърсят корпуса на изтребителя YJ направи още един рязък завой и вместо него лъчите поразиха имперския пилот, който се беше лепнал за опашкато му.Но това далеч не реши проблемите му!--I can't shake 'em! - дочу той по радиото разтревожения глас на някой от своите бойни другари.--Дръжте се момчета... - стисна зъби YJ и отново се гмурна в центъра на сражението.Отвсякъде се сипеха изстрели, няколко торпеда профучаха на метри от изстрадалия изтребител на джедая... Изведнъж нещо разтърси корпуса! От радиото в кабината се разнесе отчаяния крясък на R2--Ах, маскари... Никой, НИКОЙ не може да стреля по дроидчето ми и да се измъкне току така!!!Последва рискован лупинг... Имперският прихващач беше вече в обсег... Очертанията на мерника на YJ следваха плътно полета на врага... ОГЪН!!!Прихващачът се превърна в огнено кълбо и няколко отломки прихвърчаха в опасна близост до кокпита на YJНо сякаш из невиделица насреща се зададе нова вълна от имперски изтребители!!!Студена пот се стичаше по челото на YJ... Той прехапа устни и насочи кораба в отчаяна последна атака...Лъчите се влязаха в крилото му и отнесоха страничните стабилизатори... Системите отказаха...GAME OVERContinue?20... 19... 18...
--Винаги ли така си приказваш докато играеш? - попита го едно от децата ухилено до уши.
YJ сякаш не го чу. Той затършува трескаво из джобовете на робата си за още жетони.12... 11... 10...
Най-накрая го намери!--Ей сега ще ви покажа как се разправям аз с имперските гадняри! - каза той на наобиколилите го дечурлига - Гледайте и се учете!YJ пъхна последния си жетон в играта и отново хвана лоста за управление.

No comments: