Thursday, February 24, 2011

"Къде ти е главата" - на Jameson +

За първи път тази година орчанизаторите на София Филм Фест и наградата Jameson правят подбор от 10 филма, невлезнали в състезателната програма на фестививала. Така се ражда допълнителна програма Jameson +, която ще бъде показана в два от фесттивалните дни.

"Къде ти е главата" е един от тези 10 филма! :)Гледайте го! ;)

No comments: