Thursday, November 27, 2008

Вътрешноведомствен хумор

Не мога да се похваля с авторство на писанията, които предоставям на вниманието на драгия читател малко по-долу. Въпросните манускрипти ми бидеха предадени от анонимно лице, получило ги от някое друго, трижди по-анонимно лице. Всичката информация, която ми биде предоставена бе, цитирам: "Това са писания на завършили вече студенти от преди няколко лета Господни". Та, нека ги зачислим към безименното народно творчество и студентския фолклор. И както се досещате, иде реч за писания от пародийно-сатиричен факултетно-академически характер, сиреч - възможно е драгия читател да не съумее да ги възприеме с всичката им дълбочина и да не успее да оцени всичките им нюанси и хумористични оттенъци ако не е имал честта да бъде част от филололологическото поприще на учебното заведение, познато под гръмкото име Пловдивски университет.

Без да храня някакви (особено) лоши чувства към лирическите герои на долоизложените произведения, трябва да призная, че моя милост се забавлява доста :) Очевидно, въпросните лирически герои са тровили нечий нещастен животец и са си навлекли (справедлив) студенстки гняв.

Непретенциозният вкус и не особено високата интелигентност, с която се характеризира моята скромна особа твърде вероятно са причината поради която тези пошли, цинични и сквернословни произведения, излезли изпод перото на полуграмотни еретици и протестантини са ми се сторили забавни, и предварително се извинявам на драгия читател, ако той се почувста обиден, отвратен и омърсен, след като съм имал неблагоразумието да ги публикувам тука и съм сторил грях като съм го подвел да ги прочете.


No comments: